Vlada RH je na sjednici održanoj u srijedu 19. listopada usvojila Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu te će ona iznositi 700,00 € bruto (5.274,15 kn) odnosno 560 € neto (4.219,32 kn) ne uzimajući u obzir porez i prirez.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_122_1874.html