Računovodstvene usluge

Vodimo knjige računa, glavne i pomoćne knjige, radimo obračune plaća, PDV obrasce, pripremamo sva obvezna mjesečna i godišnja financijska izvješća, statistička izvješća i odgovarajuće porezne prijave. Pružamo Vam kompletnu računovodstvenu i knjigovodstvenu uslugu za sve djelatnosti d.o.o.-a i j.d.o.o.-a te obrtnike.

Računovodstveni poslovi uključuju: prikupljanje i obradu podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te prikupljanje i obrada podataka u vezi pripreme i sastavljanja godišnjih izvješća, te financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.Knjigovodstvo neprofitnih organizacija

Vođenje jednostavnog i dvostavnog knjigovodstva u skladu sa Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija kojom su definirane knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovina i obveza, načelo iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, financijsko izvještavanje i drugo.Investicije i elaborati

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija za privatne i poslovne potrebe.

Investicijska studija obuhvaća vrijednost ulaganja sa izvorima financiranja, analizu dosadašnjeg poslovanja, te promatra sposobnost investitora da navedenim poslovnim aktivnostima podmiruje kreditne obveze kao i sve ostale obveze iz poslovanja. Također se prati likvidnost investicijskog projekta te se konačno daje ocjena o ekonomskoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Investicijske studije su potrebne za samog investitora, za dobivanje kredita kod poslovnih banaka, HBOR-a te u svrhu prijave na natječaj za sredstva iz EU fondova.