Ministarstvo financija je izdalo naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu. Naredba je objavljena u NN: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_1_8.html

Sukladno tome, novi iznosi doprinosa su slijedeći:

Obrt Obrt Član uprave Minimalna 
paušal dohodaš direktor plaća 
Kn Kn Kn Kn 
Osnovica4.120,39546,876.695,68888,676.695,68888,675.274,15700,00
Mio I618,0682,031.004,35133,31.004,35133,3791,12105,00
Mio II206,0227,34334,7644,43334,7644,43263,7135,00
ZO679,8690,231.104,78146,631.104,78146,63870,24115,50
Ukupni doprinosi1.503,87199,602.443,89324,362.443,89324,361.925,07255,50