Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 2021. donijela
UREDBU O VISINI MINIMALNE PLAĆE ZA 2022. GODINU koja se utvrđuje u bruto iznosu od
4.687,50 kuna, odnosno u neto iznosu od 3.750,00 kuna.

Uredba stupa na snagu 01.01.2022.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2008.html